مجتمع مسکونی

پروژه مجتمع مسکونی اورند

 

 224واحد مسکونی با امکانات کامل

 

  29000مترمربع زیربنای مفید

 

 14 بلوک 16 واحدی

 

 درمانگاه

 

دندانپزشکی

 

کتابخانه

 

 سالن ورزشی

 

 سالن بدنسازی

 

مهدکودک

Send Ajax