بیمارستان

پروژه بیمارستان اورند سلامت

 

سرمایه گذار(خیر نیکوکار): آقای دکتر صمدی

مشاور : مهندسین مشاور نقش مهرآب

مساحت سایت : 1725 متر مربع

تعداد طبــقات :4 طبـقه سازه ای

سطح زیربنا: حدودا4000 متر مربـع

Send Ajax