باک

باک به محفظه نگهداری بنزین گفته می شود. محل استقرار این قطعه در قسمت تحتانی خودرو می باشد و در خانواده قطعات ایمنی قرار دارد. این قطعه باید در برابر ضربه، مقاومت مکانیکی خوبی داشته باشد، تا در صورت بروز سانحه، بنزین از آن به محیط تراوش نکند. باک بنزین باید ویژگی های ذیل را دارا باشد.

 • یک محفظه ایمن برای نگهداری بنزین باشد.
 • هنگام پر شدن بنزین در این محفظه جرقه و جریانی ایجاد نشود.
 • محفظه باید مقدار معینی بنزین را در خود جای دهد و فاقد هر گونه نشتی باشد.
 • مشخصه های حجم باک نسبت به ارتفاع بنزین باید منظور گردد.
 • شیر و مسیر بخارات جهت ورود و خروج بنزین و بخارات آن از باک در این مجموعه لحاظ شود.
 • سوخت از این محفظه توسط پمپ بنزین به سمت موتور هدایت شود.
 • شناسایی حالات بالقوه آسیب دیدگی و جلوگیری از ریسک انهدام، در سوانح مانند قابلیت عدم نشت هنگام واژگونی خودرو را دارا باشد.
چرا باکهای پلیمری جایگزین باکهای فلزی در طراحی و تولید خودروهای روز جهان شده است؟
 1. وزن کمتر باکهای پلیمری و در نتيجه کاهش مصرف سوخت و انتشار CO2  به محیط
 2. استحکام بیشتر در برابر تستهای ضربه ( به عنوان شبیه سازی تست تصادف)
 3. افزایش انعطاف پذیری در طراحی و ساخت
 4. افزایش حجم باک با استفاده بهینه از فضاهای خالی درون خودرو
 5. نرخ بالای تولید
 6. کاهش قیمت به همراه افزایش کیفیت
 7. مقاومت بالاتر در برابر فرسایش و تغییرات محیطی
 8. کاهش آلودگی محیط زیست

 
 

Send Ajax