پمپ

 

این قطعه دو وظیفه کلیدی در سیستم سوخت رسانی به عهده دارد:

  • ایجاد فشار لازم جهت انتقال بنزین از باک به سمت موتور.
  • نمایش میزان بنزین درون باک به راننده

لازم به ذکر است که اولین مرحله از حذف آلودگی های موجود در بنزین توسط صافی این قطعه انجام می گیرد.


شرکت اورند پیشرو از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در راستای جذب آلودگی های بنزین بهره می برد. این مهم باعث افزایش طول عمر شده و صدای اضافی پمپ را به حداقل می رساند. طراحی پمپ های بنزین متناسب با نوع باک و سیستم انتقال سوخت در خودروهای مختلف متفاوت می باشد.


Send Ajax