مأموريت و چشم انداز اورند پیشرو

بيانیه چشم انداز
 تبدیل شدن به يک شرکت قطعه ساز برتر در سطح بين المللی تا سال 1400 با دستیابی به اهداف زير :
  • ارتقاء جایگاه شرکت به عنوان بزرگترین توليد کننده در خاورمیانه و یکی از تولید کنندگان برتر جهان در حوزه سيستمهای سوخت رسانی با حضور در يکی از هر پنجاه خودروی توليدی در جهان
  • ورود به بازارهای همگون یدکی و غيرخودرويی به ميزان 20% درصد از سهم فروش سالانه با محوريت توليد
  • رشد سودآوری به ميزان 10% نسبت به سال گذشته
  • نوآوری در طراحی و توسعه محصولات و فرآيندهای مرتبط با محصولات همگام با تکنولوژی روز دنیا به ميزان پنج محصول يا فرآيند جديد در هر سال
  • دستيابی به رشد مستمر سطح رضايت ذينفعان خصوصا مشتريان از طريق محصولات و خدمات برتر
 
 
 
 بیانیه مأموريت 
 شرکت اورند پیشرو به عنوان بزرگترين زيرمجموعه گروه رايزکو ، در زمينه طراحی و تأمين قطعات پليمری خودرو از جمله اجزاء سيستم سوخت رسانی ، نوارهای آببندی و ساير قطعات تزريقی ، اکسترودری و ... برای خودروسازان ايران و جهان و همچنين پاسخ به نيازهای متقاضیان قطعات پليمری در ساير بازارها و صنایع با تکیه بر نیروی انسانی توانمند و متعهد ، تکنولوژی سرآمد و با پيروی از استانداردهای ملی و جهانی فعاليت می نماید.

Send Ajax