ارتباط با ما

دفتر مرکزی

آدرس:بلوار آفریقای شمالی - خیابان طاهری - پلاک 8

 کدپستی:  1966944714

 تلفن:  27607000 (21 98+)

 فکس:  22052036 (21 98+)

 ایمیل:  info@avrand.com

 مديريت فروش :  info@avrand.com

 

سایت 1

 آدرس:  جاده شهريار- اشتهار ، شهرک صنعتی صفادشت ، بلوار فروردين ، نبش خيابان دوم غربی

 کدپستی:  3164116873

 تلفن:  65435977-80(21 98+)

 فکس:  65432213 (21 98+)

 ایمیل:  info@avrand.com

سایت 2و3

 آدرس:  جاده شهريار- اشتهار ، شهرک صنعتی صفادشت ، بلوار فروردين ، خيابان سوم شرقی

 کدپستی:  3164116781

 تلفن:  65435977-80 (21 98+)

 فکس:  65432213 (21 98+)

 ایمیل:  info@avrand.com

سایت 4

 آدرس:  جاده شهريار- کرج ، شهرک صنعتی صفادشت ، بلوار فروردين ، نبش خيابان سوم شرقی

 تلفن: 65435977-80 (21 98+)

 فکس:  65432213 (21 98+)

 ایمیل:  info@avrand.com

آزمایشگاه اورند

 آدرس:  جاده شهريار- اشتهار ، شهرک صنعتی صفادشت ، بلوار فروردين ، نبش خيابان سوم شرقی

 تلفن:   65435977-80 (21 98+)

 فکس:  65432213 (21 98+)

 ایمیل:  info@avrand.com

Send Ajax