سیستم هوارسانی موتور

 سیستم هوارسانی موتور

موتورهای احتراق داخلی برای عملکرد بهینه خود نیاز به هوای تمیز و بدون گرد و غبار دارند. بهترین عملکرد و راندمان، زمانی محقق می شود که نسبت سوخت و هوا بطور مناسب وارد محفظه احتراق شود. با توجه به تغییر حجم سوخت و هوای ورودی با تغییرات در دور موتور خودرو، مکانیزمهای هدایت و کنترل هوا و سوخت ورودی موتور می بایست بطور کارا طراحی شود. بخش های مختلف سیستم هواکش در عملکرد موتور و کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی های موتور بسیار مهم و تاثیر گذار هستند. لذا طراحی این سیستم و سیستم سوخت رسانی کاملا به هم وابسته هستند. با توجه به محدودیت های موجود در محفظه موتور خودروها، این مجموعه هواکش می بایست قابلیت طراحی و نصب در هر شکل و اندازه ای را داشته باشند بطوری که عملکرد آن نیز دچار افت نگردد. بخش اعظمی از صدای تولید شده خودروها در هنگام شتاب گیری مرتبط با مکش هوای سیستم هواکش موتور است، لذا می بایست این مسئله نیز در طراحی آنها مورد توجه قرار بگیرد. هرچه هوای ورودی به موتور، خنک تر باشد راندمان موتور افزایش می یابد، زیرا هوای سرد، دارای اکسیژن بیشتری نسبت به هوای گرم است.
مجموعه هوارسانی معمولا شامل هواکش موتور، محفظه فیلتر، فیلتر هوا و مانیفولد می باشد. عملکرد سیستم هوارسانی موتور به شرح ذیل می باشد:

- هدایت هوا با دبی مناسب به سمت موتور
- جلوگیری از ورود گرد و غبار به موتور
- جلوگیری از ایجاد صدای اضافی در محفظه موتور
- مقاومت مناسب اجزا در برابر حرارت
- مقاومت در برابر ارتعاشات موتور
 
 روشهای تولید این قطعات:
- تزریق پلاستیک
- تزریق بادی

مواد مورد استفاده:
PP
PP/EPDM

Send Ajax